BRANDPOSTFÖRLÄNGNING WEJOFörlängning används om det skett en markhöjning runt omkring brandposten

Längd tillverkas efter önskemål


Art nr 105 500 

Fotskruv (A)

Art nr 106 500 

Bajonettkoppling (B)

Art nr 107 500 

Ögonblickskoppling (C) (Billmankoppling)

RELATERADE PRODUKTER

Brandpostnyckel fast galvad WEJO

Brandpostnyckel

brunnslockslyftare med magnet supermagnet

Brunnslockslyftare med supermagnet