Brunnslockslyftare spettmodell KK-15Art nr 702 750 Öppningsnyckel för lock av segjärn med spetthål samt
UN-nyckelhål

Fotspetsen är 21 mm bred

Längd 1 200 mm

Vikt 4,4 kg

RELATERADE PRODUKTER

un-nyckel brunnslockslyftare wejo

Brunnslockslyftare
med UN-nyckel

Brunnslockslyftare med hjul Brunnslocksöppnare med hjul

Brunnslockslyftare
med hjul

brunnslockskrok wejo

Brunnslockskrok