Brunnslockslyftare spettmodell KK-15

Art nr 702 750 Öppningsnyckel för lock av segjärn med spetthål samt
UN-nyckelhål

Fotspetsen är 21 mm bred

Längd 1 200 mm

Vikt 4,4 kg

Brunnslockslyftare för brunnslock med öppningshål i kanten

Brunnslockslyftare spettmodell KK-15 wejo