Distansskylt VA AMA-standard
Distansskylt VA AMA Wejo

Distansskylt VA är en skylt som används för att markera avståndet till olika typer av ledningar, ventiler, brunnar och andra detaljer
i marken. 


Skylten är gjord av gjuten aluminium. Information om vad det är för typ av detalj och vilket mått som gäller sker med gjutna textplattor och siffror.

På varje rad får det plats: ett 40 mm tecken, ett 16 mm tecken och tre 8 mm eller fem stycken 8 mm tecken.

1 rad = totalt 40 mm 


Utmärkning sker oftast på alla typer av detaljer på vatten-, spill- och dagvattenledningar. Uppsättning sker med rostfri slangklämma Serratub vid stolpmonatge, annars skruvas den direkt på vägg


Art nr 201 200 Distansskylt för 2 textrader VA-2
Art nr 202 200 Bakplåt VA-2-B
Art nr 207 200 Rörfäste VA-2-U


Art nr 201 300 Distansskylt för 3 textrader VA-3
Art nr 202 300 Bakplåt VA-3-B
Art nr 207 300 Rörfäste VA-3-U


Art nr 201 400 Distansskylt för 4 textrader VA-4
Art nr 202 400 Bakplåt VA-4-B
Art nr 207 400 Rörfäste VA-4-U


Art nr 201 500 Distansskylt för 5 textrader VA-5
Art nr 202 500 Bakplåt VA-5-B
Art nr 207 500 Rörfäste VA-5-U