FLEXIBLA UPPBLÅSBARA GUMMIPROPPAR MED GENOMFÖRING PROPP MED GENOMFÖRING FLEXIBEL UPPBLÅSBAR GUMMIPROPP MED GENOMFÖRING WEJO


Rörpropparna är lämpade för bland annat provtryckning eller tillfällig förslutning alt. för att kontrollera vattenflöden i rörledningar då de kan förses med klokoppling på ena gaveln.
Alla munibollar är försedda med vanlig däcksventil och förankringsmöjlighet för att minimera risken att proppen följer med in i röret

 

Proppen kan även fås i andra storlekar

Dimensioner:

RELATERADE PRODUKTER

FLEXIBLA UPPBLÅSBARA GUMMIPROPPAR FLEXIBEL UPPBLÅSBAR GUMMIPROPP WEJO

Flexibel uppblåsbar
gummipropp

KOMBINATIONSLINA FÖRLÄNGNINGSSLANG KOMBINERAD SLANG OCH DRAGLINA MED KABINHAKAR WEJO

Kombinationslina

Uppblåsbar gummipropp med genomföring muniboll rörpropp provtryckning

Uppblåsbar gummipropp 

med genomföring