Avstängning


Vi har flera olika varianter för avstängning. Till exempel teleskopisk avstängningsgrind, bom för
gång- & cykelbana


Är det för mer tillfällig avstängning har vi avstängningslina och avstängningsband.


Trafikhinder


Med Pollare avgränsar du lätt en yta. Farthinder


Vi har farthinder för tillfällig fartsänkning.