un-nyckel brunnslockslyftare wejo

Art nr 702 700 Öppningsnyckel för lock av segjärn med UN-nyckelhål

Fotspetsens bredd är 12 mm

Längd 1 200 mm

Vikt 4,2 kg

Brunnslockslyftare för brunnslock med öppningshål i kanten

un-nyckel brunnslockslyftare wejo