un-nyckel brunnslockslyftare wejoArt nr 702 700 Öppningsnyckel för lock av segjärn med UN-nyckelhål

Fotspetsens bredd är 12 mm

Längd 1 200 mm

Vikt 4,2 kg

RELATERADE PRODUKTER

brunnslockskrok wejo

Brunnslockkrok

Brunnslockslyftare spettmodell KK-15

Brunnslockslyftare

spettmodell KK-15

brunns-jocke jocke wejo Brunnslockslyftare med slagfunktion

Brunns-Jocke

Brunnslocksöppnare med slagfunktion