Spräckkilar, en gammal beprövad metod att dela, spräcka stenar eller avlägsna utskjutande bergsklackar.
En sats spräckkil består av 1 kil och 2 bleck

Art nr 822 012  Spräckkilar för borr ø12 mm. Längd ca 65 mm

12 mm kilen är en handsmidd kort kil
Art nr 822 016  Spräckkilar för borr ø16 mm. Längd 120 mm
Art nr 822 020  Spräckkilar för borr ø20 mm. Längd 190 mm
Art nr 822 025  Spräckkilar för borr ø24 mm. Längd 190 mm

Art nr 822 028  Spräckkilar för borr ø28 mm. Längd 270 mm
Art nr 822 034  Spräckkilar för borr ø34 mm. Längd 290 mm

RELATERADE PRODUKTER

handslägga wejo
ritsmejsel mejsel wejo klyvmejsel huggmejsel mejslar stenverktyg stenhugg stenknackning Mejslar   Stenverktyg med hårdmetallskär. Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten. Lämplig för yrkesmän inom stenindustrin. Stenverktygen / mejslarna har de speciella egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Stenvedrktygens / mejslarnas hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit.
kantjärn mejsel wejo plattjärn spräckmejsel mejslar stenverktyg stenhugg stenknackning Mejslar   Stenverktyg med hårdmetallskär. Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten. Lämplig för yrkesmän inom stenindustrin. Stenverktygen / mejslarna har de speciella egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Stenvedrktygens / mejslarnas hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit
handmejsel mejsel wejo mejslar stenverktyg stenhugg stenknackning Mejslar   Stenverktyg med hårdmetallskär. Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten. Lämplig för yrkesmän inom stenindustrin. Stenverktygen / mejslarna har de speciella egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Stenvedrktygens / mejslarnas hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit.
pikmejsel mejsel wejo mejslar stenverktyg stenhugg stenknackning Mejslar   Stenverktyg med hårdmetallskär. Handverktyg för grovhuggning och tillformning av sten. Lämplig för yrkesmän inom stenindustrin. Stenverktygen / mejslarna har de speciella egenskaperna som krävs för tuffa förhållanden. Stenvedrktygens / mejslarnas hårdmetall har utvecklats till att ha de speciella egenskaperna som krävs för att på bästa sätt bearbeta sten, främst granit.